Aktualności

Aktualności


Kursy ADR


Podstawowy i specjalistyczny:
Zawsze w pierwszy weekend każdego miesiąca ADR ADVISER zaprasza kierowców do udziału w kursie ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA


kurs podstawowy

28-30 października 2017 r.
(egzamin - 30 października 2017 r. od godz. 17:00)

10-15 listopada 2017 r.
(egzamin - 15 listopada 2017 r. od godz. 17:00)

kurs specjalistyczny w cysternach

06 – 08 listopada 2017 r.
(egzamin 08 listopada 2017 godz. 17:00)


WAŻNE!
Kierowcy których ważność zaświadczeń ADR wynosi mniej niż 12 miesięcy mogą już przystępować do kursu doskonalącego. A termin ważności nowego zaświadczenia, rozpoczyna swój bieg po wygaśnięciu starego zaświadczenia.


W cenie szkolenia materiały dydaktyczne, egzamin oraz koszty zaświadczenia ADR wydanego przez Marszałka Województwa. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt lub FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Inne terminy kursów w zakładce: KALENDARZ SZKOLEŃ

Szkolenia okresowe*


Przewóz rzeczy/osób:
ADR ADVISER prowadzi szkolenia okresowe dla kierowców przewożących towary (kat. C, C+E) oraz kierowców autobusów (kat. D, D+E) - Szkolenia okresowe prowadzone są w formie e-learning.

SZKOLENIA OKRESOWE
„35h w dowolnym tempie”
w systemie e-learning.

Co to oznacza?

To kierowca decyduje kiedy i w jakich dniach przejdzie szkolenie poszczególnych modułów szkolenia, czyli ustali kalendarz najbardziej odpowiadający jego pracy, tak aby 35 godz. szkolenia nie kolidowało z jego obowiązkami służbowymi. *Zapisy codziennie (wszystkie dni tygodnia) od 8:00 – 13:00 W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt.

Podręcznik obejmuje zakres wszystkich modułów tematycznych w szkoleniu okresowym.

Między innymi działy dotyczące norm czasu pracy kierowców, omówienie dokumentów wymaganych podczas kontroli drogowej itp.