Aktualności

Aktualności


Kursy ADR


Podstawowy i specjalistyczny:
Zawsze w pierwszy weekend każdego miesiąca ADR ADVISER zaprasza kierowców do udziału w kursie ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

CZERWIEC 2018


kurs początkowy podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

planowana data rozpoczęcia kursu 02 czerwca 2018 roku

planowana data zakończenia kursu 04 czerwca 2018 roku

egzamin po kursie podstawowym w dniu 04 czerwca 2018 roku od godz. 17:00

kurs początkowy podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

planowana data rozpoczęcia kursu 09 czerwca 2018 roku

planowana data zakończenia kursu 11 czerwca 2018 roku

egzamin po kursie podstawowym w dniu 11 czerwca 2018 roku od godz. 17:00

kurs początkowy specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

planowana data rozpoczęcia kursu 05 czerwca 2018 roku

planowana data zakończenia kursu 06 czerwca 2018 roku

egzamin po kursie specjalistycznym w cysternach w dniu 06 czerwca 2018 roku od godz. 17:00


WAŻNE!
Kierowcy których ważność zaświadczeń ADR wynosi mniej niż 12 miesięcy mogą już przystępować do kursu doskonalącego. A termin ważności nowego zaświadczenia, rozpoczyna swój bieg po wygaśnięciu starego zaświadczenia.


W cenie szkolenia materiały dydaktyczne, egzamin oraz koszty zaświadczenia ADR wydanego przez Marszałka Województwa. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt lub FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Inne terminy kursów w zakładce: KALENDARZ SZKOLEŃ

Szkolenia okresowe*


Przewóz rzeczy/osób:
ADR ADVISER prowadzi szkolenia okresowe dla kierowców przewożących towary (kat. C, C+E) oraz kierowców autobusów (kat. D, D+E) - Szkolenia okresowe prowadzone są w formie e-learning.

SZKOLENIA OKRESOWE
„35h w dowolnym tempie”
w systemie e-learning.

Co to oznacza?

To kierowca decyduje kiedy i w jakich dniach przejdzie szkolenie poszczególnych modułów szkolenia, czyli ustali kalendarz najbardziej odpowiadający jego pracy, tak aby 35 godz. szkolenia nie kolidowało z jego obowiązkami służbowymi. *Zapisy codziennie (wszystkie dni tygodnia) od 8:00 – 13:00 W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt.

Podręcznik obejmuje zakres wszystkich modułów tematycznych w szkoleniu okresowym.

Między innymi działy dotyczące norm czasu pracy kierowców, omówienie dokumentów wymaganych podczas kontroli drogowej itp.