KURSY ADR "PAŹDZIERNIK 2023"
07-09 paździenika -"Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas"
10-11 października -"Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach"


Nowe przepisy umowy ADR 2023- 2025

Zbliża się 2023 rok. Co za tym idzie od 1 stycznia 2023 roku, w życie wejdzie kolejna edycja Umowy o międzynarodowym przewozie drogowym towarów niebezpiecznych ADR.
UMOWA ADR 2023-2025. Na oficjalną publikację oczywiście musimy „chwilę zaczekać”.
Zmiany wprowadzone w umowie ADR 2023 w większości przypadków wejdą w życie najpóźniej 1 lipca 2023, przy czym musimy jeszcze pamiętać, że zapisy działu 1.6 - przepisy przejściowe określają inne terminy wejścia w życie niektórych przepisów.

Dowiedz się więcej

AKTUALNOŚCI


100%

Gwarancja satysfakcji


  • Kompetencje, profesjonalizm, bezpieczeństwo100%
 

„Kompetencje, profesjonalizm , uczciwość i elastyczność, a Klient naszym Partnerem. ADR Adviser nie służy swoim Klientom, ADR Adviser współpracuje z Klientem, dla osiągania jego korzyści i bezpieczeństwa”

Nasi partnerzy