marzec 2019

20 marca, 2019

Nadzorowanie pojazdów przewożących towary niebezpieczne (ADR)

Nadzorowanie pojazdów przewożących towary niebezpieczne (ADR) Towary niebezpieczne oznaczają materiały i przedmioty, których przewóz na podstawie ADR jest zabroniony, albo jest dopuszczony wyłącznie na warunkach podanych […]