Zgloszenie-test

ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta
ul.Sowińskiego 21
05-870 Błonie

ZGŁOSZENIE NA KURS ADR:

kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas:
początkowydoskonalący
kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach.
początkowydoskonalący
kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych Klasa 1.
początkowydoskonalący
kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych Klasa 7.
początkowydoskonalący

Zgłaszający  (dane do faktury) 
Imię i nazwisko lub Nazwa firmy:
Adres:
E-mail:
NIP
Telefon kontaktowy:
Data szkolenia:
Uczestnicy szkolenia:
Imię(imiona):NazwiskoPeselData i miejsce
urodzenia
Adres zameldowania
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję warunki uczestnictwa w kursie ADR.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgłoszonych do szkolenia w celach niezbędnych do procesu szkolenia.