parallax background

Opracowania

OPRACOWANIA


Nowe przepisy umowy ADR 2023- 2025

Nowe przepisy umowy ADR 2023- 2025

Nowe przepisy umowy ADR 2023- 2025 Co dwa lata, w latach nieparzystych zmienia się ADR. Zbliża się 2023 rok. Co za tym idzie od 1 stycznia 2023 roku, w życie wejdzie kolejna edycja Umowy o międzynarodowym przewozie drogowym towarów niebezpiecznych ADR. UMOWA ADR 2023-2025.

przejdź do artykułu

Uprawnienia ADR nadal nie tracą ważności

Uwaga Kierowcy i DGSA.

Polska podpisała umowę wielostronną M330. Zgodnie z nią zaświadczenia ADR kierowców i świadectwa przeszkolenia doradców, których termin ważności upłynął między 1 marca 2020 a 1 lutym 2021 zachowują ważność do 1 marca 2021.

W załączeniu oryginalny tekst.

przejdź do artykułu

Uprawnienia ADR nie tracą ważności

Uwaga Kierowcy i DGSA.

W dniu dzisiejszym Polska podpisała Umowę multilateralną M324. Zgodnie z brzmieniem ww Umowy zaświadczenia ADR kierowców i uprawnienia doradców, których termin ważności upływa między 1 marca a 1 listopada 2020 r. zachowują ważność do 30 listopada 2020 r.

W załączeniu oryginalny tekst.

przejdź do artykułu

Zmiana w Umowie ADR 2019-2021

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że Umowa ADR ulega zmianom się w cyklu dwuletnim w latach nieparzystych. Dziś jesteśmy u progu 2019 roku, co oznacza, że nowa edycja Umowy ADR 2019-2021 wprowadzi kolejne zmiany.

przejdź do artykułu


Co jakiś czas na łamach portalu „etransport.pl” piszę artykuły poruszające zagadnienia związane z bezpieczeństwem w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych i nie tylko.

Szanowny czytelniku, jeżeli znalazłeś się w tym miejscu, to oznacza, że transport towarów niebezpiecznych nie jest Ci obcy.

A zatem, jeżeli chciałbyś zapoznać się z moim punktem widzenia w tym zakresie zachęcam do lektury publikowanych artykułów.


Oto garść tekstów, których nie znajdziesz w kioskach i salonikach prasowych Empik

ADR - To już ostatni moment na wymianę pisemnych instrukcji dla członków załogi pojazdu.

Od 1 lipca br. (bez okresu przejściowego) zgodnie z przepisem 1.6.1.35 Umowy ADR obowiązywać będą wyłączenie Instrukcje zgodne ze wzorem zawartym w Umowie ADR wersja 2017.

przejdź do artykułu

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów stała się faktem.

Nic dodać, nic ująć. To już za 14 od dnia ogłoszenia wchodzi w życie Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów , z wyjątkiem przepisów art. 21-32, art. 34 i art. 35 pkt 2, które są związane z nakładaniem kar administracyjnych oraz wymierzeniem kary grzywny. Przepisy te mają wejść w życie z dniem 1 maja 2017 r.

przejdź do artykułu

Transport drogowy po wejściu w życie ustawy
o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Spoglądając na przedmiotową Ustawę z punktu widzenia Przewoźnika, który literalnie jest tam zdefiniowany, firmy przewozowe i spedycyjne powinny
w trybie pilnym przeanalizować i wprowadzić zmiany zapisach umów przewozowych, zleceniach transportowych i spedycyjnych.

przejdź do artykułu

Butla gazowa w kabinie kierowcy

Każdy kierowca decydując się na użytkowanie butli gazowej w kabinie, musi zdawać sobie sprawę z zagrożeń jakie niesie za sobą nieprawidłowe korzystanie (przewożenie) takiej butli.

przejdź do artykułu

Zasada ograniczonego zaufania

Czyli o czym przewoźnik musi pamiętać przyjmując do przewozu towary niebezpieczne ADR?

przejdź do artykułu

Obowiązek wyznaczania DGSA

Dużymi krokami zbliża się koniec roku. Wielu Przedsiębiorców uczestniczących w przewozie towarów niebezpiecznych stanie znowu przed dylematem, co ze sprawozdaniem rocznym dotyczącym przewiezionych towarów ADR, którego obowiązek mają złożyć do 28 lutego za rok poprzedni.

przejdź do artykułu

Wpływ wypadku drogowego na utratę marki

Czyli jak informacje w mediach zniekształcają rzeczywistość.

przejdź do artykułu

Czynności spedytora w organizacji przewozu towarów niebezpiecznych

Prowadząc kursy ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, często podkreślam jak ważnym ogniwem w łańcuchu logistycznym są dobrze wyszkoleni spedytorzy, organizujący przewóz ładunków niebezpiecznych.

przejdź do artykułu

ADR- obowiązek kierowcy w zebraniu danych do raportu po zdarzeniu

Prawidłowe postępowanie podczas awarii w transporcie drogowym z udziałem towarów niebezpiecznych ADR jest podstawowym obowiązkiem każdego kierowcy.

przejdź do artykułu

Definicja idealnego spedytora...

...a realizacja obowiązków spedytora przy realizacji zlecania przewozu towarów niebezpiecznych.

przejdź do artykułu

Zmiany w przepisach

Nadchodzący rok wprowadzi kolejne zmiany w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

przejdź do artykułu

 
Jeżeli któryś z tekstów zainteresował Cię i potrzebujesz szerszego omówienia, zachęcam do kontaktu: dgsa@adr-adviser.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Z wyrazami szacunku, Jacek Pluta.