SZKOLENIA WEWNĘTRZNE PRACOWNIKÓW

SZKOLENIA ADR dla pracowników innych niż kierowcy posiadający zaświadczenia ADR

Szkolenia wewnętrzne o charakterze ogólnym, stanowiskowym oraz z zakresu bezpieczeństwa dla wszystkich pracowników z zakresu ADR innych niż kierowcy posiadający zaświadczenia ADR


Szkolenie wynikające z obowiązku określonego przepisami Rozdziału 8.2.3 i Działu 1.3. Umowy ADR, oraz art. 14 ust.1 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych ( Dz. U. nr 227, poz. 1367) ze zmianami dla osób, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.


MIEJSCE SZKOLEŃ


Błonie, ul. Narutowicza 19 m. 4

Szkolenia mogą być organizowane w dowolnym miejscu w kraju.ZAPISY I INFORMACJA


Jacek Pluta

Tel. 603-334-790

Email: dgsa@adr-adviser.pl


Ta oferta skierowana jest dla Pracowników związanych z:

przewozem,

załadunkiem,

rozładunkiem lub pakowaniem materiałów niebezpiecznych stosownie do ich odpowiedzialności i obowiązków oraz

pracowników firm spedycyjnych,

wysyłkowych a także

kierowców innych niż posiadający zaświadczenie zgodnie z 8.2.1 (ADR), zaangażowanych w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.

Szkolenia z zakresu transportu i logistyki


Zagadnienia ogólne w Transporcie i Spedycjii

Spedycja w przewozach drogowych

Umowa spedycji

Zlecenie spedycyjne

Konwencja CMRj

Prawo Przewozowe

Ewidencja czasu pracy kierowców
Cel szkolenia:

przygotowanie do kontroli przez państwowe jednostki kontrolujące;

prawidłowe wyliczanie wynagrodzeń kierowców.

Szkolenie skierowane do:

pracowników działów kadr i księgowości;

właścicieli firm przewozowych

menedżerów transportu;

spedytorów;

dyspozytorów i planistów;MIEJSCE SZKOLEŃ


Błonie, ul. Narutowicza 19 m. 4

Szkolenia mogą być organizowane w dowolnym miejscu w kraju.ZAPISY I INFORMACJA


Jacek Pluta

Tel. 603-334-790

Email: dgsa@adr-adviser.pl


Szkolenia z zakresu BHP i PPOŻ – wstępne i okresowe


Szkolenia z pomocy przedlekarskiejMIEJSCE SZKOLEŃ


Błonie, ul. Narutowicza 19 m. 4

Szkolenia mogą być organizowane w dowolnym miejscu w kraju.ZAPISY I INFORMACJA


Jacek Pluta

Tel. 603-334-790

Email: dgsa@adr-adviser.pl


Dzięki współpracy z firmą specjalizującą się w ratownictwie medycznym i przeciwpożarowym z ponad 15 letnim doświadczeniem w swojej działalności, ADR Adviser posiada obsługę szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej, przeciwpożarowej oraz BHP.

Szkolenia dedykowane dla osób zajmujących się klasyfikacją i oznakowaniem produktów chemicznych – „Karta Charakterystyki w praktyce”


Dzięki współpracy z profesjonalnymi i doświadczonymi partnerami zarówno w zakresie szkoleń jak i badań laboratoryjnych ADR ADVISER oferuje szkolenia dedykowane dla doradców DGSA, specjalistów ds. BHP, osób zajmujących się klasyfikacją i oznakowaniem produktów chemicznych oraz przygotowaniem ich do transportu.

MIEJSCE SZKOLEŃ


Błonie, ul. Narutowicza 19 m. 4

Szkolenia mogą być organizowane w dowolnym miejscu w kraju.ZAPISY I INFORMACJA


Jacek Pluta

Tel. 603-334-790

Email: dgsa@adr-adviser.pl


Nasze kursy i szkolenia
Zapoznaj się z ofertą