SZKOLENIA KWALIFIKACYJNE DLA KIEROWCÓW

Świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowców - dokument wydawany po odbyciu szkolenia okresowego lub kursu kwalifikacyjnego. Jest to potwierdzenie uzyskania przez kierowcę, posiadającego prawo jazdy kategorii C,CE lub D,DE, uprawnień do wykonywania przewozu rzeczy lub osób.

W ofercie ADR ADVISER znajdziesz kursy i szkolenia, które pozwolą Ci na uzyskanie odpowiedniego świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Wybór szkolenia

- określa data uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. C lub kat. D.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu kwalifikacji wstępnej , kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej powinni ukończyć kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy kat. ,,D’po 10 września 2008 roku oraz kat. ,,C’’ po 10 września 2009 roku.

  • świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest przez Wojewodę odpowiedniego ze względu na miejsce szkolenia po egzaminie z wynikiem pozytywnym.

Szkolenie okresowe powinni ukończyć kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy kat. ,,D’’ przed 10 września 2008 roku oraz kat. ,,C’’ przed 10 września 2009 roku lub kierowcy ubiegający się o kolejne świadectwo kwalifikacji zawodowej.

lub:

posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej i chcą przedłużyć jego ważność o 5 lat.

Wykonując zawód kierowcy zawodowego musisz posiadać:

Prawo jazdy danej kategorii C, CE, D, DE,

Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej,

Orzeczenie psychologiczne (wydane na podst. art. 39k ustawy o transporcie drogowym),

Nie zwlekaj - Zapisz się już dziś na jedno ze szkoleń w zakresie:

szkolenia okresowego kierowców

kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

kwalifikacji wstępnej uzupełniającej

kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej

kwalifikacji wstępnej

 

Szkolenia okresowe kierowców zawodowych


Wymagania dla kursantów przystępujących do szkolenia okresowego kierowców zawodowych:

-Do szkolenia może przystąpić osoba:

Przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub;

Wykonywająca przewóz drogowy na rzecz polskiego przedsiębiorstwa;

Która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

Posiadająca prawo jazdy kat. C uzyskane przed 10 września 2009 r. lub kat. D uzyskaną przed 10 września 2008 r. lub;

Posiada świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Zakres szkolenia okresowego kierowców zawodowych obejmuje:

35 godzin zajęć teoretycznych, w tym 21 godzin zajęć z części podstawowej oraz 14 godzin zajęć z części , które są zgodne z obowiązującymi przepisami.

  • Program szkolenia okresowego kierowców zawodowych zawiera 5 modułów (po 7 godzin)
  • Szkolenia okresowe prowadzone są w formie e-learning.

Szkolenie okresowe kierowców: zapisy i szkolenia prowadzone są na bieżąco w systemie
1 kurs = 1 uczestnik kursuMIEJSCE SZKOLEŃ


Błonie, ul. Traugutta 6TERMINARZ SZKOLEŃ


Błonie – każdy dzień tygodnia – szczegóły tutajZAPISY I INFORMACJA


Jacek Pluta

Tel. 603-334-790

Email: dgsa@adr-adviser.pl


W związku z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o transporcie drogowym w Art. 39 k) ADR ADVISER współpracuje z :
Pracownią psychologiczną INTELEKT
    Na miejscu możliwość wykonania badań psychologicznych dla kierowców i operatorów wózków oraz inne związane z psychologią pracy
oraz w związku Art. 39 j) Ustawy o transporcie drogowym ADR ADVISER oferuje:

Gabinet lekarza medycyny pracy

    Dzięki współpracy z gabinetami lekarzy medycyny pracy z terenu Błonia, Ożarowa Maz., Warszawy i Grodziska Maz. oferujemy również wykonanie badań lekarskich.

SZKOLENIA OKRESOWE
„35h w dowolnym tempie”
w systemie e-learning.

Co to oznacza?

To kierowca decyduje kiedy i w jakich dniach przejdzie szkolenie poszczególnych modułów kursu, czyli ustali kalendarz najbardziej odpowiadający jego pracy, tak aby 35 godz. szkolenia nie kolidowało z jego obowiązkami służbowymi

Uzyskane uprawnienia po szkoleniu okresowym kierowców zawodowych
Szkolenie okresowe kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej na kolejnych 5 lat.
  • świadectwo kwalifikacji zawodowej wydaje kierownik ośrodka.
Po otrzymaniu świadectwa, jego kopię oraz kopie badań lekarskich i psychologicznych Kierowca ma obowiązek dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu kodu 95, data ważności w kolumnie 12 prawa jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień na kolejne lata.
Podręcznik obejmuje zakres wszystkich modułów tematycznych w szkoleniu okresowym. Między innymi działy dotyczące norm czasu pracy kierowców, omówienie dokumentów wymaganych podczas kontroli drogowej itp.

Nasze kursy i szkolenia
Zapoznaj się z ofertą